Bonding Psychotherapy

De flesta av oss har lärt oss att leva i isolering men inte att leva i en varm kärleksfull relation till en annan människa.

När vi söker terapi ställs vi inför en djungel av metoder. Ska jag gå i grupp eller individuellt, kognitivt eller psykodynamiskt? Bonding Psychotherapy är en gruppterapeutisk metod som integrerar dessa kvalitéer.

Vi människor har vissa grundläggande behov, t.ex. av fysisk och känslomässig närhet i relationer, trygghet, självständighet, och möjlighet att uttrycka vad vi faktiskt känner. Vi behöver ha en identitet och känna mening i livet.

När vi inte får dessa behov tillfredställda skapar vi tankemönster som inte är så fruktbara t.ex. ”Jag är inte värd att älska!”, ”Jag ska inget ha!”, ” Jag är annorlunda än de andra!”, ”Mina känslor är inte OK!” etc.

Sådana tankar bär vi djupt inom oss utan att riktigt lägga märke till dem, samtidigt som de ständigt hindrar oss i livet i vårt sökande efter glädje, kärlek och lycka.

Anna Johannesson

De flesta av oss har lärt oss att leva i isolering men inte att leva i en varm kärleksfull relation till en annan människa.

I Bonding Psychotherapy använder vi röst och fysisk närhet för att via vår högra hjärnhalva komma i kontakt med tidigt inlärda relationsmönster och tankar. Vi når på så sätt kroppsminnen som ligger djupt förborgade.

Genom arbete med fraser, som uttrycker vad vi tänker och känner i vardagslivet, når vi snabbt den känsla som är knuten till en specifik händelse. I en trygg miljö kan vi möta vår sårbarhet och våga stanna upp i stället för att fly eller kriga som vi kanske så ofta annars gjort.

När känslan fått sitt fulla uttryck kan vi bygga upp nya mer livsbejakande tankemönster som gör det lättare att hantera vardagen. När vi arbetar i grupp blir det ofta tydligt att vi inte är ensamma om just dessa bekymmer utan att de är väldigt allmänmänskliga...

Fysisk närhet är centralt i Bonding Psychotherapy

De flesta av oss har lärt oss att leva i isolering men inte att leva i en varm kärleksfull relation till en annan människa.

På 1960-talet formade Daniel Casriel en för sin tid radikal terapimetod, dels i ton med tidsandans experimenterande men också som resultat av arbete inom psykiatri och psykoanalys.

Dr. Casriel tjänstgjorde som psykiatriker under Koreakriget på Okinawa. Där stärktes hans insikter om växelspelet mellan känslor och kroppsreaktioner. Han mötte också en civil kultur där människorna var känslomässigt öppna och hade mycket mer fysisk kontakt än vad vi är vana vid i västerlandet.

Utifrån dessa upplevelser, som han integrerade med psykoanalys och encountergrupper inom missbruksbehandling skapades The New Identity Process, ( Identitetsterapi) senare kallad Bonding Psychotherapy.

Idag 40 år senare har metoden utvecklats till en strukturerad terapiform med en trygg gränssättande gruppmiljö för närhet. Den har spritts till ett tiotal länder och också fått en djupare teoretisk bas genom arbete av Dr Konrad Stauss, som också skrivit i en bok i ämnet.

Bonding Psychtherapy är en modern integrativ psykoterapiform med fysisk närhet som kraftfull intervention.

I trygg strukturerad gruppmiljö fungerar närhet läkande vid olika typer av störd anknytning, undvikande av känslor och flera psykosomatiska åkommor. Ett centralt begrepp i den teoretiska beskrivningen av metoden är biopsykosociala behov. Med det menar vi varje människas behov av:

 • Bonding – fysisk närhet och känslomässig öppenhet
 • FörmÃ¥ga till nära relationer – harmonisk anknytning
 • Erkännande och självkänsla
 • Känsla av identitet
 • Fysiskt välbefinnande och känsla av välbehag
 • Meningsfullhet pÃ¥ ett djupare plan

När dessa behov inte blir mötta skapas obalans. Vi bygger upp idéer om oss själva och omvärlden (scheman) som skapar inre konflikter. Vi har svårt att få relationer att hålla om vi bär på disharmoniska anknytningsmönster och saknar självkänsla, självständighet, välbefinnande och mening.

För att komma ur den situationen söker vi inom BP med hjälp av närhet och rösten få loss den känsloreaktion som låser kropp och tanke. Klienten får nya upplevelser och lär sig snart identifiera känslor och skilja mellan försvarskänslor och grundkänslor. (tex. ilska när jag på djupet är rädd)

Med känslouttrycket följer en kognitiv förståelse. Det blir lättare att skapa konstruktiva tankar och handlingar. Harmoniska anknytningsmönster får växa fram. Vilket tydligt visar sig i den forskning som är gjord.

En grundlig beskrivning av metod och teori finner du i boken Bonding Psychotherapy av Dr. Konrad Stauss. Den rekvireras lättast från the International Society for Bonding Psychotherapy.

De flesta av oss har lärt oss att leva i isolering men inte att leva i en varm kärleksfull relation till en annan människa.

 • Helgaktiviteter och Workshops Tex. LÖRDAGSINTENSIV, nästa tillfälle är den 11 feb 2012 metoden vi använder dÃ¥ är
 • RE Relational Experience. En gruppterapimetod som sammanväver delar av Bonding Psychotherapy med SE, Somatic Experiencing, en mjuk och mild traumabearbetningsmetod.
 • Livscoaching. Enskilda coachingsamtal där vi ringar in hinder, strukturerar och lÃ¥ter drömmarna fÃ¥ vingar.
 • Enskild samtalsterapi

Anna Johannesson

 • Leg. psykoterapeut, fil. kand.
 • Identitetsterapeut, utbildad inom ISBP (International Society for Bondingpsychotherapy)
 • Gruppanalytiker
 • Dipl. Coach, Leapfrog utbildad, ICF
 • Många års erfarenhet av gruppterapi och av missbruksbehandling och coaching.
 • Specialintresserad av livets djupare frågor.
Min signatur

Vill du komma i kontakt med mig? Ring på 0707 70 07 03 eller skicka ett meddelande med formuläret nedan så återkommer jag så snart som möjligt.